Flash Express เค้าใจดี อัพไซซ์ให้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม!

🎉คุ้มตั้งแต่ต้นปี! ส่ง Flash ผ่าน WeShip เลย! ขยายขนาดใหญ่กว่าเดิม จากเดิม 60 ซม. เป็น 80 ซม.✨🤩

💙 สำหรับลูกค้า WeShip เท่านั้น

💙 ส่งกันได้ยาวๆ ไม่มีวันหมดเขต!

ตารางอัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SHARE